درباره-ازگود-اشلاتر,بیماری-درد-و-التهاب-زیر-زانو,درمان-زانو-درد-شدید-اصفهان,بهترین-فوق-تخصص-زانو-اصفهان

۴ روش درمانی برای بیماری ازگود اشلاتر

بیماری ازگود چیست؟
عارضه ازگود اشلاتر نوعی بیماری است که با کشیده شدن تاندون در زانو (تاندون کاسه زانو) به قسمت بالای استخوان درشت نی اتفاق می افتد. این امر باعث درد شدید زانو و قسمت فوقانی ساق پا می گردد. تاندون ها نوارهایی بافتی بوده که عضلات را به استخوان ها متصل می کنند.