09137402810 - 03131315870 - 03131315871 zanoo.ir@gmail.com

Tag: تشخیص سندرم پلیکا

سندرم پلیکا درمان، علائم و علت

درمان و مراقبت

سندرم پلیکا: درمان، علائم و علت

Posted By zanooir_mmf96

سندرم پلیکا: درمان، علائم و علت
دکتر مهدی مؤیـدفر

سندرم پلیکا بیماری است که  موجب التهاب و حساسیت غشایی می‌شود که مفصل زانو را مرطوب نگه می‌دارد. زمانی که این بافت در داخل مفصل زانو، ملتهب می‌شود، شما دچار زانودرد می‌شوید

Read More