راه-های-تشخیص-آسیب-ACL

جراحی رباط صلیبی زانو در اصفهان

یک آسیب ACL عبارت است از پاره شدن رباط صلیبی قدامی، یا ACL در داخل مفصل زانو است. یک آسیب ACL اغلب در ورزش هایی که در آن ها توقف و تغییر جهت ناگهانی وجود دارد رخ می دهد، مانند بسکتبال، فوتبال، تنیس، و والیبال. بلافاصله پس از آسیب ACL زانو ممکن است دچار تورم شود، احساس عدم تعادل داشته باشید و برای تحمل وزن احساس شدیدا دردناکی داشته باشید. بسیاری از مردم یک صدای پاپ مانند را در هنگام آسیب ACL در زانوی خود می شنوند و یا احساس می کنند. بسته به میزان آسیب ACL شما، می تواند شامل جراحی برای تعویض رباط پاره شده و سپس تمرینات توانبخشی برای کمک به بازگرداندن توان و پایداری شما باشد. اگر ورزش محبوب شما در برگیرنده چرخش و یا پرش است، یک برنامه تمرینی مناسب می تواند خطر رخ دادن آسیب ACL را بسیار کم کند.