دکتر مهدی مویدفر، جراح زانو در اصفهان

بهترین دکتر فوق تخصص زانو در اصفهان

مدت استراحت بعد از عمل زانو، ورم پا بعد از جراحی تعویض مفصل زانو، تعویض مفصل زانو با لیزر، راه رفتن بعد از عمل تعویض مفصل زانو